Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

02.07.2022

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Кредит

ui_articles2_20140325_174658_1395762418.jpg

Кредит - це угода, яка укладається між кредитною організацією та позичальником, з надання коштів кредитором позичальнику у вигляді позики на певних умовах. Між кредитором і позичальником укладається договір, відповідно до якого, кредитор надає грошові кошти (кредит) позичальникові в заздалегідь обумовленому розмірі, на обумовлений термін і за винагороду кредитора. Кредит може надаватися із забезпеченням, тобто заставою або ж без нього, з поручительством або без нього, все це розглядається кредитною організацією в кожному конкретному випадку. Кредити надаються на різні цілі і на різних умовах як для фізичних осіб, так і для юридичних.

За терміном надання кредити поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові. Короткострокові кредити надаються на строк до одного року. В українській банківській практиці вони є найпоширенішими. Середньострокові кредити надаються на період від одного до трьох років, а довгострокові – понад три роки.

Основним видом плати за користування банківським кредитом є сплата відсотків. Сума відсотків розраховується за формулою:

Сума  відсотків  =   Сума боргу % ставку    *  кількість днів користування

                                           365 100                                   

Плаваюча ставка є засобом зменшення ризику банківських втрат в умовах нестабільної економіки, значних темпів інфляції і при довгостроковому кредитуванні. У цих ситуаціях відповідно до кредитної угоди, процентна ставка періодично переглядається і прив'язується, як правило, до облікової ставки центрального банку з урахуванням ситуації на кредитному ринку. Процентна ставка по кредиту може бути  фіксованою або плаваючою .Фіксована ставка застосовується за згодою сторін (банку і позичальника) і притаманна стабільній економіці та короткостроковим кредитам.

Споживчі кредити

Споживчі кредити є однією з форм надання кредитів фізичним особам. Споживчий кредит видається лише в національній валюті фізичним особам-резидентам України для купівлі споживчих товарів і послуг, і повинен бути повернутий відповідно до умов кредитного договору.

Споживчий кредит існує у двох формах - прямий споживчий кредит (без посередництва торгових фірм); з поручництвом торгових фірм (банк укладає договір з торговою фірмою кредитування її покупців, а фірма перебирає поручництво по борговим зобов'язанням  покупців перед банком і укладає договір з покупцями щодо умов кредиту. Покупець сплачує  кредит частинами; куплені ним в кредит товари служать забезпеченням платежу).

Комерційні банки України кредитують населення, розробляючи свої положення про споживчий кредит. Розміри кредитів визначаються, виходячи з вартості послуг та товарів, що є об'єктами споживчого кредитування.

Для одержання кредиту позичальник подає такі документи:

• індивідуальна заява;

• паспорт або документ, що його замінює;

• довідка з місця роботи (пенсіонер – пенсійне посвідчення) та інші документи для визначення кредитоспроможності;

• документи, що підтверджують забезпечення кредиту (гарантію, поруку, договір страхування або застави майна);

• інші документи, які вимагають банки, щоб зменшити кредитний ризик.

Банки при кредитуванні населення також приймають, як форму забезпечення, заставу майна позичальника. Майно, прийняте в заставу, має бути власністю клієнта і страхується за рахунок позичальника. Договір застави завіряється нотаріально. Формами забезпечення споживчого кредиту також можуть виступати: застава цінних паперів, емітованих банком; гарантія і порука іншої фізичної чи юридичної особи.

Крім інвестиційних кредитів, установи комерційних банків надають населенню кредити на поточні потреби для:

• придбання предметів тривалого користування (меблі, побутова техніка);

• оплати лікування, навчання, відпочинку;

• купівля товарів народного споживання;

Останнім часом зростає роль банківського кредитування населення під заставу нерухомості. Іпотека може бути встановлена на нерухоме майно, яке заставодавець має право продавати або відчужувати в інший спосіб. До об'єктів іпотеки належать:

— підприємства, будівлі, споруди та інше нерухоме майно, що використовується у підприємницькій діяльності;

— житлові будинки і квартири;

— дачі, садові будинки, гаражі й інші споруди споживчого призначення;

— земельні ділянки.

Об'єкт іпотеки має належати заставодавцю на правах власності або повного господарського розпорядження. Застава нерухомого майна передбачає укладення угоди про іпотеку у вигляді заставної.

Аванс при кредитуванні нерухомості, як правило, не може бути меншим 50% вартості нерухомості, що купується. В якості кредитних коштів при іпотечному кредитуванні банк надає кредити або ж встановлює кредитні ліміти на пластикові картки. Кошти надаються перерахуванням на рахунок фізичної особи, яка купує нерухомість або ж безпосередньо фізичній особі, яка її продає. Максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати 50% від ринкової вартості нерухомості, що купується. Ринкова вартість нерухомості визначається експертом кредитного підрозділу банку і фіксується в експертному заключенні.

Забезпеченням повернення позичених коштів є нерухомість, що купується фізичною особою, а також договір покупця юридичної особи, що здійснює операції з нерухомістю. Погашення кредиту і процентів може відбуватись шляхом внесення готівки в касу банку, перерахуванням коштів з рахунку фізичної особи, яка купує нерухомість, відповідно до умов кредитного договору.

Видача кредитів населенню для купівлі автомобілів

Для отримання кредиту фізична особа повинна надати в банк такі документи:

Документи надані Покупцем разом із Продавцем:

1) Анкета-заява на надання кредиту/установлення кредитного ліміту.

2) Копія паспорта.

3) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

4) Договір закупівлі-продажу.

Після одержання Повідомлення Банку про згоду надання засобів і перерахування згідно договору закупівлі-продажу:

1) Свідчення про реєстрацію автомобіля в органах ДАІ.

2) Договір страхування автомобіля (поліс) на користь Банку, як предмета застави і документ, що підтверджує оплату страхових платежів.

3) Документ, що підтверджує внесення часткового платежу (авансу).

Документи надані Покупцем:

1) Довідка з місця роботи про доходи за останні 6 місяців.

2) Згода чоловіка(дружини) на передачу автомобіля в заставу.

 Документи заповнювані Банком:

1) Розрахунок Банком фінансового стану Покупця.

2) Письмове повідомлення Банку про можливість надання засобів Покупцю і їхнє перерахування в оплату за договором  купівлі-продажу автомобіля.

3) Кредитний договір / Договір про відкриття рахунку і встановленні кредитного ліміту.

4) Договір застави.

  • і матеріали: http://www.freelane.ru

  • Закон України “Про заставу”.

  • Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

  • ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРЕДИТУВАННЯ Затверджено постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 вересня 1995 р № 246
    -Финансово-кредитний енциклопедичний словник, під ред. Грязновой О.Г

  • Вісник НБУ

Актуальні новини