Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

03.07.2022

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Страхування майна

ui_articles2_20140326_094607_1395819967.jpg

Страхування майна - галузь страхування, де об’єктом виступає майно у різних його видах. Страхувальниками є не тільки власники майна, а й інші юридичні та фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження та в яких є майновий інтерес: договір оренди, право власності, договір зберігання.

Хто i що може застрахувати?

Майно може застрахувати як фiзична особа, так i компанiя — юридична особа. Ви можете застрахувати:

- майно, яким володiєте на законнiй пiдставi, а також майно, яке експлуатуєте — на користь його власника.

Наприклад, можна застрахувати орендовану квартиру. Тодi Вигодонабувачем за Договором страхування буде її господар.

Страхується безпосередньо саме майно, вказане в Договорi страхування. Можна страхувати як нерухомiсть, так i рухоме майно, а саме:

- несучi конструкцiї (стiни, дах, фундамент);

- ремонт i внутрiшню обробку примiщень;

- iнженернi комунiкацiї та обладнання;

- меблi, побутову та цифрову технiку, електронiку;

- будови на присадибнiй дiлянцi, домашнiх тварин у фермерському господарствi та iнше.

Можна страхувати все в комплексi або окремi групи майна.

Страхова сума визначається у розмірі дійсної ринкової вартості майна відповідно до документів, що підтверджують його вартість, або її частини (але, в останньому випадку, страхове відшкодування буде виплачено пропорційно відношенню страхової суми до дійсної ринкової вартості майна на момент страхового випадку).

Страховий тариф визначається з урахуванням:

- виду та вартості майна;

- місцезнаходження майна;

- наявності протипожежної системи;

- розміру франшизи;

- терміну страхування;

- інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів, що впливають на ймовірність настання страхових випадків.

Страховим випадком вважаються реальні збитки Страхувальника, завдані йому при пошкоджені або знищенні застрахованого майна, що настали внаслідок:

- пожежі, удару блискавки, вибуху газу, який використовується в побутових цілях;

- вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та приладів, інших аналогічних приладів;

- падіння на застраховане майно пілотованих літальних об’єктів або їх уламків;

- стихійного лиха, а саме: бурі, вихору, урагану, землетрусу, зливи, граду, оповзня, просадки ґрунту, повені, гірського обвалу, сходження снігових лав;

- впливу води внаслідок аварії водопровідної, каналізаційної або опалювальної системи, а також системи пожежогасіння (за винятком випадків пошкодження водою з автоматичних  спринклерних систем пожежогасіння);

- протиправних дій третіх осіб: крадіжка, грабіж, розбій, інші протиправні дії, в результаті яких знищено, пошкоджено майно. 

Страхове відшкодування:

- у разі повного знищення застрахованого майна здійснюється в межах страхової суми, але не більше його дійсної ринкової вартості, за відрахуванням вартості вузлів, деталей та устаткування, що придатні для подальшого використання, або в розмірі вартості його рівноцінної заміни за вирахуванням вартості зносу матеріалів;

- у разі часткового пошкодження майна у розмірі відновлювальних витрат, які включають витрати на матеріали та запасні частини для ремонту, витрати на оплату робіт по ремонту, інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна в тому стані, в якому воно знаходилось безпосередньо перед настанням страхового випадку, в межах страхової суми, але не більше його дійсної ринкової вартості.

Дії Страхувальника при настанні випадку, який має ознаки страхового:

 • негайно, але в будь-якому разі не пізніше 3-х робочих днів направити до страхової компанії «письмове повідомлення про страховий випадок із зазначенням в ньому обставин випадку;

 • якщо випадок вимагає за законом втручання компетентних органів (випадки пожежі, вибуху, протиправних дій третіх осіб), негайно, як тільки стане відомо, повідомити про те, що сталося відповідні державні органи;

 • представити страховій компанії всю необхідну інформацію про випадок, що відбувся, а також документи, що підтверджують факт настання випадку, та розмір завданого  збитку. Якщо такої інформації і документів у Страхувальника немає, то  необхідно сприяти в їх одержанні;

 • зберігати застраховане майно, яке постраждало, до прибуття експерта в тому вигляді, в якому воно було після випадку. Зміна картини збитку може бути виконана у випадку, якщо це необхідно по вимогам безпеки чи зменшення збитків.

Для отримання страхового відшкодування Cтрахувальник повинен надати страховій компанії оригінали або нотаріально засвідчені копії наступних документів:

 • паспорт, ідентифікаційний код (для фізичної особи);

 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичної особи);

 • довідка з ЄДРПОУ (для юридичної особи);

 • заява про виплату страхового відшкодування;

 • документи, що підтверджують право власності або володіння майном;

 • документи встановленого зразка компетентних органів (пожежного нагляду, сейсмологічної та іншої компетентної організації) відповідно до характеру страхового випадку або Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи по факту протиправних дій третіх осіб, якщо для цього були законні підстави або Постанова про адміністративне провадження по факту протиправних дій третіх осіб;

 • для страхових випадків, за якими не можна отримати документи від відповідних компетентних органів, Страхувальник зобов’язаний надати «Акт розслідування події» з викладенням деталей настання страхового випадку;

 • перелік пошкодженого або втраченого майна;

 • документи, що підтверджують розмір збитку.

Актуальні новини