Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

20.05.2019

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Нещасний випадок (у страховому розумінні)

ui_articles2_20140418_104529_1397807129.jpg

Нещасний випадок (у страховому розумінні) – це раптова, короткочасна, непередбачувана, незалежна від волі застрахованої особи (страхувальника, вигодонабувача) та викликана зовнішнім впливом подія, включаючи протиправні дії третіх осіб, що призвела до:

 • розладу здоров’я, тимчасової або постійної втрати працездатності (тілесні пошкодження, травми);

 • стійкої втрати працездатності (присвоєння інвалідності);

 • смерті застрахованого.

Раптовість” передбачає, що подія повинна бути відносно короткочасною за своєю руйнівною дією на людський організм, що виключає хвороби або щоденний негативний влив навколишнього середовища.

Непередбачуваність” означає, що шкода здоров’ю нанесена не умисно, незалежно від волі застрахованого.

Під зовнішнім впливом розуміють як дії людей, так і явища природи.

Часто пошкодження, викликані нещасним випадком, мають прихований характер і проявляються через тривалий проміжок часу (наприклад, наслідки черепно-мозкових травм). Тому страховики прагнуть обмежити свою відповідальність певним періодом, найчастіше – 6 міс. або одним роком з дня настання страхового випадку, впродовж якого вони покривають збиток здоров’ю, що є результатом або наслідком нещасного випадку, в тому числі і смерть застрахованого.

Страхування від нещасних випадків - це короткостроковий вид страхування. Це означає, що у разі  настання страхового випадку застрахований одержує страхову виплату, а якщо випадок не трапився, то страхові платежі не повертаються.

Страхування від нещасних випадків доповнює, але не замінює соціального страхування. Відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація за умовами соціального страхування проводиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно умов комерційного страхування від нещасних випадків, страхувальником може виступати юридична особа або дієздатний громадянин, а застрахованими  -  особи віком до 60-70 років, крім інвалідів І, ІІ, ІІІ груп, осіб, визнаних недієздатними.

Ризик нещасного випадку збільшується з віком, оскільки людина поступово втрачає рухливість та окремі рефлексні рухи, що може призвести до настання нещасного випадку, хоча літнім людям притаманна більша обережність і менша схильність до ризику. Тому вік застрахованого майже всі страхові компанії схильні обмежувати 65-70 роками.

 

Стан здоров’я застрахованого у загальному випадку не є перешкодою для укладення договору страхування, за винятком тяжких захворювань центральної нервової та серцево-судинної системи, душевних хвороб. Як правило, не можуть бути застрахованими ВІЛ – інфіковані, онкологічно хворі, а також особи, які перебувають на обліку в наркологічних чи психоневрологічних диспансерах.

Страхова компанія бере до уваги ті захворювання та фізичні вади, які:

1) Зумовлюють настання нещасного випадку;

2) Подовжують період видужування;

3) Збільшують витрати на лікування;

4) Ускладнюють визначення факту настання нещасного випадку.

 

У правилах страхування наводиться детальний перелік усіх подій, які визнаються страховим випадком, і тих, які виключаються із страхового покриття.

Страховими випадками є такі події, які сталися внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії договору страхування та підтверджені документами, виданими компетентними органами:

 1. Тимчасова втрата застрахованим загальної працездатності (для непрацюючих та дітей - під тимчасовою втратою загальної працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні внаслідок нещасного випадку).

 2. Стійка втрата застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку.

 3. Смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

 

До нещасних випадків відносять такі події:

 • стихійне явище;

 • вибух;

 • опіки або інші пошкодження, викликані дією вогню, ударом блискавки, хімічними речовинами;

 • обмороження;

 • утоплення;

 • дія електричного струму;

 • сонячний (тепловий) удар;

 • напад зловмисників або тварин;

 • падіння будь-якого предмету на застраховану особу;

 • падіння самої застрахованої особи;

 • раптове удушення;

 • випадкове попадання в дихальні шляхи чужорідного тіла;

 • випадкове отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками, неякісними харчовими продуктами;

 • захворювання кліщовим енцефалітом, поліомієлітом;

 • укуси тварин, комах, змій;

 • травматичне пошкодження - переломи, вивихи, втрата зубів, розриви чи поранення органів (в тому числі в результаті керування транспортним засобом, проїзду пасажирським транспортом, допустимої самооборони, тощо).

Не відносяться до нещасних випадків будь-які форми гострих, хронічних та спадкових захворювань (в тому числі інфаркт, інсульт, інші раптові ураження органів, викликані спадковою схильністю або в результаті розвитку захворювання), анафілактичний шок, а також інфекційні захворювання.

Кожна страхова компанія використовує власний перелік страхових подій. Договором страхування може бути передбачено страхування за всіма страховими випадками або окремо за кожним чи кількома випадками.

 

Загальноприйнятими винятками із страхових випадків вважаються такі події:

 • самогубство або наслідки замаху застрахованої особи на самогубство;

 • умисне нанесення застрахованим самому собі тілесних ушкоджень;

 • тілесні пошкодження, отримані в результаті скоєння застрахованим або вигодонабувачем щодо застрахованого протиправних дій, злочину;

 • пошкодження або смерть в результаті дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

 • інфікування СНІДом;

 • професійний спорт і небезпечні види спорту та хобі (для них розроблені спеціальні договори з особливими умовами і тарифами або про них вказується у заяві на страхування і сплачується додатковий внесок);

 • керування транспортним засобом без прав водія або передача керування іншій особі, яка знаходилася у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

 • отруєння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних чи токсичних речовин, лікарських препаратів без призначення лікаря;

 • форс-мажорні обставини (військові дії, громадські заворушення, вплив радіації);

 • хвороби та їх наслідки, в т.ч. загострення хронічних захворювань; професійні захворювання.

Страховий договір укладається на підставі письмової заяви страхувальника, як правило, терміном до одного року або на 1 рік і діє на всій території України, якщо інше не передбачено договором.

Страхова сума встановлюється зі згодою сторін як:

 1. Єдина сума за всіма чи кількома страховими випадками, передбаченими у договорі;

 2. Окрема страхова сума за кожним страховим випадком. Тобто підсумкова сума за договором страхування визначається додаванням страхових сум за кожним страховим випадком, пов’язаним з настанням нещасного випадку.

При настанні страхового випадку для отримання відшкодування страхувальник (застрахований, вигодонабувач) повинен:

 1. Протягом зазначеного в договорі терміну (як правило 3-7 днів) повідомити страховика про настання страхового випадку;

 2. Надати (у терміни, вказані в договорі) страховику документи, необхідні для одержання виплати:

 • заява на виплату;

 • страховий поліс;

 • документ, що посвідчує особу одержувача страхової виплати;

 • документи медичного закладу, що підтверджують розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку, а саме:

 1. Лікарняний лист або довідку про непрацездатність (у випадку непрацездатності).

 2. Довідку щодо амбулаторного (стаціонарного) лікування для дітей та непрацюючих.

 3. Довідки з медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності.

 4. Акт форми Н-1, якщо страховий випадок стався на підприємстві.

 5. Документи, що підтверджують факт настання страхового випадку: довідка з ДАІ, якщо страховий випадок відбувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; довідка з правоохоронних органів.

У разі загибелі або смерті Страхувальника (Застрахованої особи) Вигодонабувач або спадкоємець, що визнаний у встановленому законодавством порядку, зобов’язаний крім того надати:

 1. Свідоцтво ЗАГСу про смерть застрахованої особи.

 2. Нотаріально засвідчене свідоцтво про право на спадщину.

Загальна сума виплат за одним або кількома страховими випадками, що стались протягом терміну дії договору, не може перевищувати загальної страхової суми, зазначеної в договорі.

Актуальні новини