Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

19.08.2022

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Залучення додаткових коштів

ui_articles2_20140326_120137_1395828097.jpg

Як зазначалось, основними фінансовими інструментами фондового ринку є цінні папери, тобто грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики між власниками та організаціями. Це інструмент залучення грошових коштів, об'єкт вкладання фінансових ресурсів, а їх обіг - сфера таких видів діяльності, як брокерська, депозитарна, реєстраторська, трастова, клірингова та консультаційна. За допомогою цінних паперів зацікавлена сторона вирішує фінансові, інвестиційні та інші питання.

Фінансові інструменти можна класифікувати, беручи як класифікаційну ознаку природу відносин клієнта та оферента, сегмент, на якому здійснюється обіг цінного папера, строк поставки тощо.

Коли як класифікаційні ознаки вибрати ціноутворення на фінансовий інструмент та строк виконання контрактів, то виходячи з першої ознаки фінансові інструменти поділяють на реальні (основні, базові), ціни або курси на які визначаються на ринку через взаємодію попиту й пропонування, та похідні, ціни на які є похідними від цін базового активу (derivative instruments). 

За другою ознакою фінансові інструменти поділяються на інструменти з негайною поставкою - касові, або спотові (spot, cash), та строкові інструменти (termine instruments), оскільки є контрактами на купівлю-продаж базових фінансових інструментів у майбутньому за цінами або курсами, погодженими в момент укладання таких контрактів.

У країнах ЄС не вживається термін похідні, а використовується термін строкові фінансові інструменти. До таких інструментів відносять форвардні контракти (forward), ф 'ючєрсні (future) біржові та опціонні (option) біржові, позабіржові контракти та свопи (swap).

Фінансові інструменти, які сьогодні широко застосовуються в іноземній практиці, можна поділити на п'ять груп:

1. Пайові цінні папери (акції та сертифікати інвестиційних фондів);

2. Боргові зобов'язання (облігації, казначейські зобов'язання, комерційні папери, векселі, депозитні сертифікати);

3. Похідні фінансові інструменти (форварди, ф'ючерси, свопи, опціони);

4. Гібридні інструменти (конгломерати простих інструментів, наприклад гібрид процентних та валютних інструментів);

5. Синтетичні інструменти (опціон на ф'ючерсний контракт, дво-валютна облігація, синтетична акція тощо).

Класифікація цінних паперів - це поділ цінних паперів на види за певними ознаками. Вид цінного паперу - це його сутність, якісна визначеність. Різноманіття фінансових інструментів пов'язане з роллю в системі ринкової економіки, місцем та строком обігу, формою випуску та порядком володіння прибутковістю та рівнем ризику, обсягом наданих прав, рівнем захисту.

Актуальні новини